Pianoschool Melick

Agnes van Dijk - Lengyel

Pianolessen voor kinderen

Wat leuk dat u er over denkt om uw kind piano les te laten geven! Ik geef individueel onderwijs, wat betekent dat de lessen worden aangepast aan de behoeften. Het lesmateriaal, het studietempo en de eigen muzikale smaak zijn voor iedereen anders. Maar piano leren spelen gaat niet vanzelf. Uw kind kan nog zo muzikaal zijn, zonder regelmatig oefenen, zullen de vingers niet voor elkaar krijgen om te doen wat de eigenaar wil!

Ik ga er van uit dat de beginnende leerlingen elke dag minsten 20 minuten oefenen. En dan liever 2 x 10 dan 1 x 20 minuten!

Natuurlijk wordt er door mij gekeken of uw kind enige aanleg heeft voor het bespelen van de piano. Twee handen sturen, die gelijktijdig spelen, maar niet het zelfde doen, is niet simpel. Het is raadzaam eerst zwemles te beginnen voor de grove motoriek en dan pas met de pianoles starten voor de fijne motoriek. Ik zorg er voor dat de ontwikkeling van de pianotechniek rustig en onderbouwd gebeurt.

In de regel kunnen kinderen bij mij beginnen als zij kunnen lezen. Dat is dus in groep drie of vier van de basisschool. Voorbereidend pianoles begint vanaf groep één.

Uw kind kan op elk moment met de lessen beginnen.

De lessen zijn op een vaste tijd, die het kind schikt. De lestijd varieert van 30 minuten tot 2 uur per week. Aan jonge leerlingen adviseer ik vaak starten met twee keer wekelijks lessen van een halfuur.

De lessen worden gegeven op elke werkdag. De lestijden liggen tussen 9.00 en 20.00 uur.

Alleen gevorderde volwassenen leerlingen kunnen één keer per veertien dagen les krijgen.

In principe geef ik individueel pianoles. Aan jonge kinderen van vijf of zes jaar, geef ik bij voldoende belangstelling ook voorbereidend pianoles in kleine groepjes van maximaal vier kinderen.

Nee, ik geef alleen les in de studio naast mijn huis.

Nee. Thuis moet er regelmatig geoefend worden. Dat verloopt het best als u als ouder positief aanmoedigend reageert op het spel van uw kind.

Ja. Bij jonge beginners zelfs heel graag! Ouders kunnen thuis helpen om te herinneren aan de oefeningen die al in het huiswerk schrift opgeschreven staan. Bovendien zij zijn de spiegel bij het oefenen thuis. Met name bij het instellen van zithouding en bewegingen.

Ja, het is mogelijk. Hoe eerder ik het weet, hoe meer kansen wij hebben dat de les verplaatst kan worden.

Graadexamen

Eens per jaar, altijd in de lente organiseert de Nederlandse afdeling van de EPTA graadexamens voor pianoleerlingen. De examens worden afgenomen op verschillende niveau’s zodat zowel betrekkelijke beginners als zeer gevorderde leerlingen er aan mee kunnen doen. Deelname aan de graadexamens is natuurlijk niet een verplichting. Als ik denk dat een leerling er aan toe is bespreek ik dat ruim van te voren met leerling en ouder(s). Mij ervaring is dat het graadexamen voor veel leerlingen een stimulerende en leerzame ervaring is. Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel.

Het praktische deel wordt afgenomen in de vorm van een uitvoering waarin de leerling verschillende stukken speelt. Bij de uitvoering is publiek van harte welkom. Het spel wordt beoordeeld door een jury die op verschillende aspecten van de uitvoering van het stuk let.

Het theoretische deel wordt schriftelijk afgenomen in en leslokaal. Het resultaat wordt met puntensysteem weergegeven.

Bij een goed resultaat wordt een getuigschrift met een rapport uitgereikt, die landelijk erkend is.

EPTA: https://www.eptanederland.nl

Klaar voor je eerste les?

© 2020 Pianoschool Melick Agnes van Dijk – Lengyel