Pianoschool Melick

Agnes van Dijk - Lengyel

Muziektheorie

Ti-ta lessen
Voor kinderen tussen vier en zes jaar geef ik al tientallen jaren muziekles onder de titel: “ti-ta lessen.” De lessen ontwikkelen alle vaardigheden die voor een muziekstudie later nodig zijn, ongeacht de toekomstige instrumentkeuze. Allemaal aangepast aan de leeftijd, maar heel serieus! De lessen duren wekelijks een halfuur.

Voor zangers
Speciaal voor vocalisten geef ik lessen, leren van blad zingen en noten lezen. Bovendien, als iemand hoofdzakelijk populaire muziek zingt en met akkoorden zich zelf wil begeleiden op gitaar of piano kan akkoordenleer niet ontbreken. Er zijn mogelijkheden voor individuele- of duo lessen. Les duur en frequentie is in overleg. Vraag gerust voor informatie en de mogelijkheden!

Voorbereiding toelatingsexamen
Als je toegelaten wilt worden voor het conservatorium/Rockacademie moet je een behoorlijke kennis hebben van de muziektheorie. Ook praktische vaardigheden op het gebied van solfège zijn een vereiste. Te denken valt aan het snel lezen van muziek van blad of het noteren van ritmische of melodische figuren. In deze vakken geef ik al jaren lang les. Leerlingen van mij zijn zowel in Duitsland als in Nederland tot nu toe altijd bij de eerste poging al toegelaten geworden. (Conservatorium Utrecht, Folkwang Universität der Künste Essen, Westfälische Wilhelms Universität Münster)

Hartelijk welkom voor een gratis kennismakingsles! Bij optimale voorbereiding durf ik jou vrijwel garantie te geven voor succes.

Mijn opleiding
Ik ben zelf op een speciale basisschool in Hongarije begonnen met de muzieklessen. Zoals iedereen in Hongarije met de wereldberoemde Kodály-methode. Als zes jarig meisje moest ik al toelatingsexamen doen om in deze muziek speciaal klas toegelaten te worden. 8 jaar lang met dagelijkse muzieklessen en koorscholing werden wij voorbereid voor een vakstudie.

Vanuit mijn interesse in de wetmatigheden en structuren in de muziek, ben ik muziektheorie gaan studeren als hoofdvak op het conservatorium in Hongarije. Naast mijn interesse voor het vak heeft mij ook beïnvloed het feit, dat als pianiste een handblessure mijn hele carrière had kunnen ondermijnen. Muziektheorie bood voor mij persoonlijk de nodige veiligheid.

Tijdens mijn opleiding als muziektheoreticus hebben wij allerlei muziek stukken onderzocht m.b.t. melodie, harmonie, beweging, vorm en dit in hun historische context. Voor een fuga van Bach gelden andere wetmatigheden dan voor een sonate voor Beethoven of voor een popnummer.

Klaar voor je eerste les?

© 2020 Pianoschool Melick Agnes van Dijk – Lengyel